bill-roberts-713337-unsplash.jpg

Agrometsä on 

Terve & monipuolinen metsä 

 

Pakurin kasvatus

 


Suomen Agrometsä suosittelee pakurin kasvatusta osana metsänhoitosuunnitelmaa siten, että pakuri ympätään ensiharvennuksessa poistettaviin koivuihin.

Tällöin ympättäviä koivuja hehtaarilla on n. 400 kpl ja ymppäys voidaan tehdä kun koivut ovat runkomitaltaan vähintään 10cm.

Yhteen koivuun suosittelemme ymppäämään 4 ymppitappia. yksi koivu tuottaa keskimäärin vähintään n. 1.5kg kuivaa pakuria / sato (maltillinen arvio). 

Samasta puusta voi saada jopa kolme satoa pakuria (3 x 5-8 v. jakso). Viimeisen pakurisadon jälkeen puu kaadetaan ja sen voi myydä normaalisti joko kuiduksi tai polttopuuksi.
 

 

 

 

 
 
 

kaksi tietä pakurin kasvattajaksi  

Pakurin kasvatuksen voi aloittaa joko tilaamalta meiltä ymppäyspalvelun tai pakuriympit itsellesi ympättäväksi. 

Suomen agrometsän Ymppäyspalvelu sisältää

  • Pakurin kasvatuksen ja siihen liittyvän metsänhoidon suunnittelu

  • Pakurin kasvatukseen soveltuvan puuston arviointi ja valikointi

  • Pakuriympit sovitulle määrä-alalle 100kpl pakkauksissa. Ymppien luvattu itämisprosentti on vähintään 75%.

  • Pakurin ymppäystyö sovitulle puustolle ja määrä-alalle

  • Ostotakuu

 

Mitä ymppäyspalveluun kuuluva ostotakuu tarkoittaa? 


Pakurisadon valmistuttua Suomen Agrometsä Oy lähettää kasvattajalle tarjouksen pakuri-sadon ostosta. Suomen Agrometsä Oy ostaa pakuria lähtökohtaisesti vain sopimuskasvattajiltaan ja tekee työtä kasvattajiensa hyväksi, joten meitä saatu tarjous voi olla arvioitua markkinahintaa suurempi. Maksettavaan hintaan vaikuttaa myös myytävän erän koko sekä mahdollinen luomu-laatu. Pakurin kasvattaja on kuitenkin vapaa valitsemaan koska ja kenelle hän myy pakuri-satonsa.

Lisäpalveluna Suomen Agrometsä myös kerää pakurisadon metsästä, hoitaa kuljetuksen sekä kuivaa pakurisadon (alle 20% kosteusprosenttiin) 


 
Screen Shot 2018-07-11 at 23.30.46.png

Kiinnostuitko? Kerromme mielellään lisää. 

Miksi arvosienten kasvattajaksi kannattaa alkaa juuri nyt?

Itä-­aasian kasvun johdosta arvosienten maailmanmarkkinan on arvioitu tuplaantuvan vuoteen 2022 mennessä 42 miljardiin euroon. Sienituotteiden kysyntä on vahvassa kasvussa jo nyt myös Pohjois-Amerikassa sekä Länsi-Euroopassa, ja näillä alueilla sienituotemarkkinan kasvun ennustetaan olevan huomattavaa seuraavan 15 vuoden aikana.

Mikä vaikuttaa markkinahintaan?

Metsänomistajan on tärkeää ymmärtää, että niin kuin kaikkeen kaupalliseen toimintaan, myös arvosienten metsäkasvatuksen tuotto-odotukseen vaikuttaa maailman markkinahinta ja sen vaihtelut. Pakurin markkinahinta on keskiarvo keskeisten alalla toimivien yritysten pakurin sisäänostohinnasta, ja siihen vaikuttavat normaalit tekijät kuten kysyntä, tarjonta ja tuotteen laatu sekä myytävän erän koko. Suomalainen pakuri on tutkitusti maailman parasta, joten saadakseen myytyä satonsa” Suomalaisena pakurina” täytyy kasvattajan kyetä tarjoamaan alkuperäistodistus. Ilman alkuperäistodistusta pakurista voidaan markkinoilla tarjota huomattavasti pienempää hintaa. Kasvattajan kannattaa myös sertifioida metsänsä luomuviljelyyn, sillä siitä saatava myyntihyöty on merkittävä.


Miltä näyttää pakurikäävän hintakehityksen tulevaisuus?

On todennäköistä, että pakurin markkinahinta tulee muuttumaan jonkin verran  20-30 vuoden ajanjaksolla jos ja kun tuotanto lisääntyy huomattavasti. Onneksi kysynnän kasvulle ei näy taantumista, joten tuotannon kasvun vaikutus markkinahintaan ei ole niin jyrkkä.

Toisaalta, markkinahinta voi yhtä hyvin myös nousta. Vaikka arvosienialan tavoite saada 500 000 kg Suomalaista pakuria maailmanmarkkinoille 5-10 vuodessa toteutuisi, olisi Suomalaisen pakurin osuus maailman pakurimarkkinasta edelleen alle 15% - ja juuri Suomalaiselle pakurille on markkinoilla suurin kysyntä.

Joka tapauksessa 5-10 vuoden kuluttua pakurikaupassa on käynnissä kultaiset vuodet joista ei ehkä enää ole paluuta. Ne metsänomistajat, jotka aloittavat pakurin kasvatuksen nyt tulevat saamaan ensimmäisille pakurisadoilleen huomattavan korkean hinnan.

 

 
 
janus-clemmensen-52724-unsplash.jpg

voit aloittaa pakurin kasvatuksen tilamaalla pakuripalvelun tai ymppäystuotteet meiltä