kaksi tietä pakurin kasvattajaksi  

Aloita pakurin tuotanto tilaamalla Agrometsän pakuripalvelu.
Kokeilumielessä voit istuttaa käävän myös itse.

Pakuripalvelu sisältää

  • Pakurin kasvatuksen ja siihen liittyvän metsänhoidon suunnittelu

  • Pakurin kasvatukseen soveltuvan puuston arviointi ja valikointi

  • Pakuriympit sovitulle määrä-alalle 100kpl pakkauksissa.

  • Pakurin ymppäystyö sovitulle puustolle ja määrä-alalle

  • Ammattimainen laatukauu sekä sadon ostotakuu

Tee se itse

  • Tilaa pelkät istukkaat eli pakuriympit sekä tarvikkeet

  • Saat yksityiskohtaiset ohjeet ymppäystyöhön

  • Voit samalla tilata myös ymppäykseen tarkoitetut erikoisterät

  • Toimitamme ympit tuoreena suoraan laboratoriosta, 100 kpl pakkauksissa

  • Meiltä saat myös alkuperätodistuksen


Pakurin kasvatus


Suomen Agrometsä suosittelee pakurin kasvatusta osana metsänhoitosuunnitelmaa siten, että pakuri ympätään ensiharvennuksessa poistettaviin koivuihin. Rääseiköissä ja heikkotuottoisissa koivikoissa voidaan ympätä muutkin puut.

Tällöin ympättäviä koivuja hehtaarilla on n. 400 - 800 kpl ja ymppäys voidaan tehdä kun koivut ovat rinnankorkeuden läpimitaltaan vähintään 10cm.

Yhteen koivuun suosittelemme istuttamaan 4 ymppitappia. Yksi koivu tuottaa arviolta 1.5kg kuivaa pakuria / sato.

Samasta puusta voi saada jopa kolme satoa pakuria ( n. 20 vuoden aikana). Viimeisen pakurisadon jälkeen puu kaadetaan ja sen voi myydä mm. poltto- ja energiapuuksi tai hyödyntää muiden arvokkaiden kääpien kasvualustana. Esim. Lakkakääpää istuttamalla samasta koivusta voidaan saada vielä useita lakkäkääpä-satoja.


 

Mitä ymppäyspalveluun kuuluva ostotakuu tarkoittaa? 


Pakurisadon valmistuttua Suomen Agrometsä Oy lähettää kasvattajalle markkinahintaisen tarjouksen pakuri-sadon ostosta. Agrometsä ostaa pakuria lähtökohtaisesti vain kumppanuus-kasvattajiltaan. Maksettavaan hintaan vaikuttaa myös myytävän erän koko sekä luomu-laatu. Agrometsä auttaa asiakkaitaan hakemaan metsätilan keruu-luomuun. Agrometsä sitoutuu ostamaan syntyvän sadon.

Sovittaessa Agrometsä myös kerää pakurisadon metsästä, hoitaa kuljetuksen sekä kuivaa pakurisadon. Tuottajalle tilitetään tuotto.

 
 

Esittelyssä huippulaatuiset pakuri-ymppimme:

 
 
Meiltä saat tilattua laadukkaat pakuri-ympit.
 

Kiinnostuitko?

Kerromme mielellämme lisää. 


 
 

Pakurin kasvatuksen tuotto-odotus

 
 
 
 
janus-clemmensen-52724-unsplash.jpg

voit aloittaa kasvatuksen tilamaalla pakuri-palvelun tai ymppäys-tuotteet meiltä

 
 
 

 

Pakurin markkinasta:

Miksi arvosienten kasvattajaksi kannattaa alkaa juuri nyt?

Itä-­aasian kasvun johdosta arvosienten maailmanmarkkinan on arvioitu tuplaantuvan vuoteen 2022 mennessä 42 miljardiin euroon. Sienituotteiden kysyntä on vahvassa kasvussa jo nyt myös Pohjois-Amerikassa sekä Länsi-Euroopassa.näillä alueilla kasvun ennustetaan olevan huomattavaa..

Mikä vaikuttaa markkinahintaan?

Metsänomistajan on tärkeää ymmärtää, että niin kuin kaikkeen kaupalliseen toimintaan, myös arvosienten metsäkasvatuksen tuotto-odotukseen vaikuttaa maailman markkinahinta ja sen vaihtelut. Pakurin markkinahinta on keskiarvo keskeisten alalla toimivien yritysten pakurin sisäänostohinnasta, ja siihen vaikuttavat normaalit tekijät kuten kysyntä, tarjonta ja tuotteen laatu sekä myytävän erän koko.


Suomalainen pakuri on tutkitusti maailman parasta, joten saadakseen myytyä satonsa “Suomalaisena pakurina” täytyy kasvattajan kyetä tarjoamaan alkuperätodistus. Ilman alkuperätodistusta pakurista voidaan markkinoilla tarjota huomattavasti pienempää hintaa. Kasvattajan kannattaa myös sertifioida metsänsä luomukeruu-alueeksi, sillä siitä saatava myyntihyöty on merkittävä.

Miltä näyttää pakurikäävän hintakehityksen tulevaisuus?

On todennäköistä, että pakurin markkinahinta tulee muuttumaan jonkin verran  20-30 vuoden ajanjaksolla jos ja kun tuotanto lisääntyy huomattavasti. Onneksi kysynnän kasvulle ei näy taantumista, joten tuotannon kasvun vaikutus markkinahintaan ei ole niin jyrkkä.

Toisaalta, markkinahinta voi yhtä hyvin myös nousta. Vaikka arvosienialan tavoite saada 500 000 kg Suomalaista pakuria maailmanmarkkinoille 10-15 vuodessa toteutuisi, olisi Suomalaisen pakurin osuus maailman pakurimarkkinasta edelleen alle 15% - ja juuri Suomalaiselle pakurille on markkinoilla suurin kysyntä.

Joka tapauksessa 5-15 vuoden kuluttua pakurikaupassa on käynnissä kultaiset vuodet joista ei ehkä enää ole paluuta. Ne metsänomistajat, jotka aloittavat pakurin kasvatuksen nyt tulevat saamaan ensimmäisille pakurisadoilleen huomattavan korkean hinnan.